2014-2015

  • Ειρηνοδικείο Σκοπέλου
  • Παλιά Δικαστήρια
  • Δικαστικό μέγαρο
  • Δικαστικό μέγαρο