ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ                                                                            ΒΟΛΟΣ     6  -10-2021

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ.2/2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ                          

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6-10-2021

Στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου και στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου ,σήμερα 6-10-2021 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 8π.μ. συγκλήθηκε επιτυχώς  Εκτακτη Γενική Συνέλευση του  Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου,  δυνάμει της από    1-10-2021         πρόσκλησης του του ΔΣ , προκειμένου να συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων (εξελίξεις στην ανεύρεση λύσης για την μεταστέγαση των δικαστικών υπηρεσιών του Βόλου ,αίτημα αναγκαστικής απόσπαση στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού από υπηρεσίες του Βόλου ) και τα θέματα προς συζήτηση προς το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΟΔΥΕ στις 13-16 -10-2021 στην Θεσσαλονίκη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ,σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου διατυπώθηκαν από μέλη του ΔΣ αλλά και μελών του συλλόγου οι κάτωθι προτάσεις  οι οποίες πρέπει να τεθούν υπόψη της Επιτροπής Προτάσεων που θα συγκληθεί κατά την διάρκεια εργασιών του Συνεδρίου μας δια των παρόντων στη συνέλευση αλλά και εκλεγμένων αντιπροσώπων 1) Ιωάννας Παπαδημητρίου ,2) Φωτεινής Σουλδάτου και 3)Ελευθερίας Παπαθανασίου.

Η εκ των αντιπροσώπων του συλλόγου Ελευθερία Παπαθανασίου δήλωσε κώλυμα να παρευρεθεί στο συνέδριο ,οπότε θα την αντικαταστήσει η πρώτη αναπληρωματική Βασιλική Κοτρώνη .

Η τέταρτη τακτική εκλεγμένη αντιπρόσωπος Ροζαλία Κιζαντζίδου τελεί σε αναρρωτική άδεια μεγάλης διάρκειας ,δεν παραβρέθηκε  στην συνέλευση αλλά με τηλεφωνικό μήνυμα ενημέρωσε την Πρόεδρο του συλλόγου  για την πρόθεση της να συμμετέχει στις εργασίες του συνεδρίου της ΟΔΥΕ .

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΕΝΤΖΕΛΑ                  ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΠΙΝΤΑΚΑ

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ  ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ,ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΚΟΤΡΩΝΗ  

 • Τα ειδικά γραφεία Επιχορήγησης να επιστρέψουν στις κατά τόπους διευθύνσεις ώστε να έχουν άμεση επαφή με τους προμηθευτές και φυσικά άμεση ανταπόκριση στην επίλυση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ,ειδικά οι υπηρεσίες που στεγάζονται σε παλιά κτήρια ,ακατάλληλα για δικαστικά μέγαρα με αυξημένη δικαστική ύλη .

 

 • Αμεσα να προχωρήσει η ανακατανομή των θέσεων για την οποία πέρα από την σύσταση της επιτροπής δεν είχαμε καμία άλλη ενημέρωση. Είναι απαράδεκτο να φτάνουν αναγκαστικές αποσπάσεις στα υπηρεσιακά συμβούλια ειδικά του Αρείου Πάγου ,τα μέλη των οποίων δεν γνωρίζουν ούτε την προσωπική κατάσταση του κάθε υπαλλήλου ούτε τις ιδιαίτερες γνώσεις του αλλά ούτε και τις πραγματικές ανάγκες των δικαστικών  υπηρεσιών που αιτούνται αποσπάσεων .

 

 

 • Η δυσλειτουργία της ηχογράφησης και αποηχογράφησης πρακτικών είτε πολιτικών είτε ποινικών .Οπως πιθανόν γνωρίζετε η profile ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο πλην όμως την πρόσληψη υπαλλήλων και την μισθοδοσία τους την ανέθεσε σε άλλη εταιρεία ,σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο .Το αποτέλεσμα είναι οι απασχολούμενοι υπάλληλοι να μένουν απλήρωτοι για μήνες και αυτό το γεγονός να αποτρέπει το ενδιαφέρον νέων , οι οποίοι ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα να απασχοληθούν στην αποηχογράφηση . Για τους δικαστικούς γραμματείς εγκυμονεί ο κίνδυνος , αφού έχουν στα χέρια τους  τα πρακτικά της κάθε δίκης αφού παρέλθει η κατά το νόμο  προθεσμία παράδοσης τους στον αρμόδιο δικαστή. Διερεύνηση δυνατότητας πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ηχογράφηση-αποηχογράφηση πρακτικών. Ετσι μάλιστα θα σταματήσει η παράνομη  πρόσβαση σε  προσωπικά  δεδομένα  διαδίκων άσχετων με την δικαιοσύνη εργαζομένων.

 

 • Να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις από τους πίνακες επιτυχόντων όλων των διαγωνισμών .Σε περίπτωση που παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα να αποδεσμευτούν οι θέσεις και να καλυφθούν από την κινητικότητα .

 

 

 • Να ενισχυθεί με προσωπικό το Τμήμα του ΥΠΑΔ που ασχολείται με θέματα της Γραμματείας των Δικαστηρίων .Τοποθετήσεις ,αναγνώριση προϋπρεσίας στο δημόσιο μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ με προώθηση των σχετικών ερωτημάτων και συνταξιοδοτήσεων .

 

 • Να πιέσει το επόμενο  ΔΣ της ΟΔΥΕ για την επίλυση προβλημάτων που καθυστερούν τις διαδικασίες ανέγερσης νέων κτηρίων ,σύγχρονων και λειτουργικών ,ζητώντας ρητά την απαγόρευση εκδικάσεων δικών με πολλούς παράγοντες πχ διαφορές από τροχαία και εργατικά σε γραφεία δικαστών .

 

 

 • Υπερωρίες για πραγματικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων (αυτόφωρα, εργασία σε ημέρες αργίες και δίκες υπό παραγραφή.).

 

 • Αμεση ένταξη όλων των δικαστικών υπηρεσιών στην ψηφιακή πύλη SOLON.GOV .GR σε όλη την Ελλάδα

 

 

 • Πληρωμή εξόδων μαρτύρων και διερμηνέων κατευθείαν από τις Δ.Ο.Υ

 

 • Να δημιουργηθεί κεντρικό λογισμικό απλοποιημένο για την διαδικασία Βεβαιώσεων χρηματικών ποινών και εσόδων υπερ του Δημοσίου.

 

 

 • Ενεργοποίηση των άρθρων του καταστατικού της ΟΔΥΕ και εξεύρεση τρόπων άμεσης επικοινωνίας των μελών του ΔΣ με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

 • – Πρόσληψη γιατρών στις Δικαστικές Υπηρεσίες – Ολοκληρωμένη ενημέρωση των

συναδέλφων από ειδικούς επιστήμονες.

 

 • – Εβδομαδιαία test στους εργαζόμενους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους,

αποκλειστικά με επιβάρυνση του κράτους καθώς και ουσιαστική ενίσχυση του

κρατικού συστήματος ιχνηλάτισης και παρακολούθησης.

 

 • – Ενίσχυση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς

(αναγκαίες αποστάσεις, θερμομετρήσεις, κατάλληλος αερισμός, ατομικά μέτρα

προστασίας, καθημερινές απολυμάνσεις, κ.α.).

 

 • – Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού στις

Γραμματείες και τα Ακροατήρια με πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων και για το χρονικό διάστημα μετά την εξάλειψη της πανδημίας .

 

 • Χρηματική κάλυψη σε συναδέλφους ιδαχ οι οποίοι προσέφυγαν στα δικαστήρια και κέρδισαν δίκες για επαναφορά των επιδομάτων Χριστουγέννων ,Πάσχα και καλοκαιρινής άδειας .Ετσι μετά την απόρριψη των προσφυγών για τους μόνιμους δικαστικούς υπαλλήλους να οδηγηθεί η δίκη στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

 

 • Αμεση διεκδίκηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών για την επί σειρά ετών επικουρία μας στο έργο των δικαστών και εισαγγελέων.

 

 

 • Να καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη που χαντακώνει το δικαίωμα στην απεργία θεσπίζοντας το θεσμό του απαραίτητου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων .

 

 • Να διεκδικηθεί η συμμετοχή δικαστικών  υπαλλήλων με εμπειρία , ειδικότερα δικαστηρίων με μεγάλη και ποικίλη δικαστηριακή ύλη,  στις περιπτώσεις που δημιουργούνται ενιαίες  πλατφόρμες για την συλλογή στατιστικών στοιχείων.

 

 

 • Να καταργηθούν οι τετραμηνιαίοι ,τριμηνιαίοι πίνακες εργασιών δικαστών και εισαγγελέων και να παραμείνει μόνο ο πίνακας των κατ ΄έτος διμηνιαίων στοιχείων .

 

 • Να τροποποιηθεί το άρθρο 107  του  Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων στο σημείο   δίνεται  το δικαίωμα χρήσης άδειας -6 -ημερών σε υπαλλήλους που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα πχ σακχαρώδη διαβήτη   για διενέργεια διαγνωστικών τεστ ή  την χρήση μειωμένου ωραρίου κατά μία ώρα καθημερινά  .Και να εκλείψει το διαζευκτικό και να επιτρέπονται και τα δυο όπως ισχύει και στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

 

                 ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΡΩΝΗ