Πολτοποίηση άχρηστου αρχειακού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πληρ. Αιμιλία Παπαδήμου

Τηλ. 2421-0-23634                                                  Βόλος   06-5-2021

FAX: 2421-0-23632                                                 Αριθμ. πρωτ.   3019

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ·  Ανάληψη σχετικών λόγω πολτοποίησης άχρηστου αρχειακού υλικού του

Πρωτοδικείου Βόλου

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

————————–

 

Ανακοινώνεται προς τα δικαστήρια και  τους δικηγορικούς συλλόγους Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας ότι κατόπιν της με αριθμό 22480/06-5-2021   απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Υπηρεσία του Πρωτοδικείου Βόλου θα προβεί σε εκποίηση και, αν τούτο δεν είναι δυνατόν σε καταστροφή του παρακάτω άχρηστου αρχειακού υλικού:

Α.  Πολιτικών Υποθέσεων (αιτήσεις – προτάσεις δικογραφιών που συζητήθηκαν από το έτος 1998 μέχρι το έτος 2000, σχετικά επί των οποίων εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής κατά τα έτη 2013-2017),

Β.  Ποινικών Υποθέσεων (σχετικά επί αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2008-2010 από το Μονομελές Πλημ/κείο Βόλου, το Τριμελές Πλημ/κείο Βόλου, το Μον/λές Πλημ/κείο Αργαλαστής, το Μον/λές Πλημ/κείο Βελεστίνου, Μ.Ο.Δ. και δικαστήρια Ανηλίκων),

Γ) Εκλογικό Υλικό των Δημοτικών Εκλογών της 19ης και 26ης Μαΐου 2019 και των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (σάκους).

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, στα Δικαστικά Καταστήματα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία  μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θα εκποιηθούν ή θα καταστραφούν σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

 

.

 

Ο  Πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

ΒΟΛΟΣ 02-6-2021

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΗ