Ανακοίνωση του Πολιτικού Τμήματος

Ενημερωση  για τα μέλη του ΔΣΒ των οποίων οι υποθέσεις εκδικάζονται στις 18 -5-2021 με την διαδικασία των αυτοκινήτων , διατροφών και εκούσιας δικαιοδοσίας μονομελούς πρωτοδικείου

Η προεκφώνηση του πινακιου των διατροφών θα γίνει στο ακροατήριο του Πολυμελούς στις 9 το πρωί

Η  προεκφώνηση των αυτοκινήτων θα γίνει στο ακροατήριο του Μονομελούς στις 9 το πρωί

Η προεκφώνηση της εκούσιας δικαιοδοσίας και των υποθέσεων του κτηματολογίου θα γίνει στο ακροατήριο του Μονομελούς στις 11 το πρωί

Τα πινάκια με τον καταμερισμό των υποθέσεων θα αναρτηθούν στις 8 το πρωί στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου Βόλου

Παρακαλούμε να τηρηθεί το ωράριο εισόδου στα ακροατήρια

Μετά την προεκφώνηση και των τεσσάρων πινακιων θα ακολουθήσει ενημερωση με τον ίδιο τρόπο για τον τόπο και το χρόνο  εκδίκασης τους ανά διαδικασία και δικαστή .

Από την γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου