Ανακοίνωση της 7-1-2021

Aγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου και ώρα 08:30 στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου θα γίνουν τα τεστ COVID από το κλιμάκιο

του ΕΟΔΥ.