Ανακοίνωση των πολιτικών τμημάτων του Πρωτοδικείου Βόλου

Βόλος 22-5-2020

Προς το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας και με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία ,σας αποστέλλουμε αντίγραφο των βιβλίων κινήσεως της Τακτικής Μονομελούς και Τακτικής Πολυμελούς.

Με τον τρόπο αυτό οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ,μπορούν να λάβουν γνώση για τη δικάσιμο των φακέλων της τακτικής διαδικασίας,που έχουν κλείσει.

Επίσης μπορούν να δουν τη νέα δικάσιμο για όσες υποθέσεις τακτικής μονομελούς και πολυμελούς ματαιώθηκαν καθ όλο το διάστημα της αναστολής λόγω κορωνοϊού

Οι Προϊστάμενες των τμημάτων