ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 21-2-2020

Το Δ.Σ. της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου συντάσσεται πλήρως με την ανακοίνωση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ σε ότι αφορά την διεξαγωγή του συνεδρίου της ΓΣΣΕ

Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας στις διαδικασίες που έχουν
αποφασιστεί για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ. Ένα Συνέδριο
παρωδία, λίγων ωρών, με συνοπτικές διαδικασίες που δεν προβλέπονται
σε κανένα καταστατικό. Είναι στα όρια της πρόκλησης ότι στο Συνέδριο
στερείται τον λόγο οι εργαζόμενοι της χώρας και δίνεται ο λόγος στον
πρωθυπουργό της κυβέρνησης την ίδια στιγμή που στη βουλή θα ψηφίζει
το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα και που ανακοινώνει νόμο για την
απαγόρευση των διαδηλώσεων.
Διαφωνούμε με την παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και πολυπληθούς αστυνομικής
δύναμης και άλλων κατασταλτικών δυνάμεων που θυμίζουν άλλες
εποχές. Η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη! Καμιά δουλειά δεν έχει να
παρεμβαίνει και να καθορίζει τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού
κινήματος!

Ζητούμε να γίνει γνήσιο συνέδριο, με βάση το καταστατικό της ΓΣΕΕ
που αφορά τόσο τη νομιμοποίηση των συνέδρων όσο και τη χρονική
διάρκεια του συνεδρίου, προκειμένου να τοποθετηθούν οι παρατάξεις, οι
αντιπρόσωποι, να γίνει συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν τους
εργαζόμενους και να αποφασίσουν με δημοκρατικές διαδικασίες.