ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 06/12/2019

Αρ. Πρωτ. 104

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ.
ΤΩΝ 66 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:
(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.
(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

Α) 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ 66 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η 1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Athens Zafolia την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και συμμετείχαν σ΄ αυτήν δια των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων τους 53 Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι από το σύνολο των 66 Πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών της Ο.Δ.Υ.Ε.
Στις εργασίες έλαβε επίσης μέρος και το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε., χωρίς δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες που ακολούθησαν, αφού ο ρόλος του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., όπως άλλωστε τον είχε προσδιορίσει με απόφασή του το ίδιο, ήταν οργανωτικός – συντονιστικός και γι΄αυτό άλλωστε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. προήδρευσε της διαδικασίας και Επιτροπή του Προεδρείου του Δ.Σ. συγκέντρωσε και κωδικοποίησε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, προκειμένου να εκδοθούν τα ψηφίσματα, επί των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Το κύριο θέμα της συνδιάσκεψης, που κάλυψε και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της, ήταν το διεκδικητικό πλαίσιο και ο προγραμματισμός δράσης -κινητοποιήσεων.
Από τους συμμετέχοντες 53 Προέδρους των Δ.Σ. κατέθεσαν εγγράφως αποφάσεις των Συλλόγων τους για το διεκδικητικό πλαίσιο οι 37 (22 κατέθεσαν αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και 15 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων), ενώ εστάλησαν και προτάσεις των Δ.Σ. από (3) Συλλόγους (Θήβας, Κω, Φλώρινας), οι οποίοι δεν εκπροσωπήθηκαν δι΄αντιπροσώπου στην Συνδιάσκεψη. Επίσης, έγιναν και τοποθετήσεις Προέδρων που διατύπωσαν τις προτάσεις των Συλλόγων τους προφορικά. (Για στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στην Συνδιάσκεψη κλικ εδώ – συνημμένο 1)

Μετά από συλλογή και κωδικοποίηση όλων των προτάσεων που κατατέθηκαν, είτε εγγράφως, είτε προφορικά, συντάχθηκε ΨΗΦΙΣΜΑ, το οποίο αναγνώσθηκε προς το σώμα των Προέδρων και μετά από παρατηρήσεις, διευκρινίσεις, διορθώσεις και προσθήκες που έγιναν τέθηκε σε ψηφοφορία και ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ τους ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 53 ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων (ή εκπροσώπους αυτών).

Το Ψήφισμα (κλικ εδώ – συνημμένο 2) έχει ήδη αναρτηθεί από την επόμενη κιόλας ημέρα στην ιστοσελίδα της Ο.Δ.Υ.Ε. και επιδόθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης την Παρασκευή 29/11/2019, κατά την παράσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση και παραπληροφόρηση, διευκρινίζουμε προς τους συναδέλφους, ότι στο Ψήφισμα συμπεριλήφθηκαν τα αιτήματα εκείνα που ήταν προτάσεις του μεγαλύτερου μέρους των Συλλόγων, ώστε να υπάρξει μία ιεράρχηση στη διεκδίκησή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι απεμπολήσαμε τα υπόλοιπα σημαντικά ζητήματα του Κλάδου, τα οποία άλλωστε συζητήθηκαν κατά την Συνδιάσκεψη και φυσικά βρίσκονται μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο του Κλάδου, όπως η διεκδίκηση της προσωπικής διαφοράς, η απόδοση των μαρτυρικών, η φύλαξη των Δικαστικών Κτηρίων κλπ. Ειδικά για την διεκδίκηση της προσωπικής διαφοράς ενημερώσαμε τους Προέδρους ότι το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ βρίσκεται σε επαφή και αναμένει την τοποθέτηση επί του θέματος της Νομικής Συμβούλου της ΟΔΥΕ κ. Δέσποινας Μεταξά και εντός των προσεχών ημερών και αφού έχουμε την απάντησή της, θα δρομολογήσουμε τους τρόπους συνδικαλιστικής και νομικής διεκδίκησης.

Επίσης διευκρινίζουμε ότι, ως προς τις μορφές διεκδίκησης των αιτημάτων μας, δεν ελήφθη καμία απόφαση, δεδομένου ότι, αφενός μεν κατατέθηκαν πολύ λίγες προτάσεις (από 19 Συλλόγους επί συνόλου 53 που εκπροσωπήθηκαν), αφετέρου δε, είναι προφανές ότι θα πρέπει να περάσει ένα έστω μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου ο Υπουργός να μας δώσει σαφείς και αιτιολογημένες απαντήσεις για τα αιτήματα που αναφέρονται στο Ψήφισμα.

Δεύτερο θέμα συζήτησης της Συνδιάσκεψης ήταν το θέμα της «Διαχείρισης του Ταμείου της ΟΔΥΕ, κατά την θητεία της διετίας 2012-2014».
Αρχικά έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον Ταμία της ΟΔΥΕ για τις εξελίξεις επί του θέματος αυτού, τόσο στο ποινικό μέρος, όσο και ως προς το ζήτημα του καταλογισμού και της διαδικασίας επιστροφής των καταλογισθέντων ποσών στο Ταμείο της ΟΔΥΕ. Στη συνέχεια υπήρξαν τοποθετήσεις, τόσο μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, όσο και παρισταμένων Προέδρων των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων. Εξάλλου (13) παριστάμενοι στην Συνδιάσκεψη Σύλλογοι (Άμφισσας, Ηρακλείου, Ρόδου, Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, Ημαθίας, Σάμου, Λιβαδειάς, Άρτας, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Αγρινίου, Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α. και Ναυπλίου), κατέθεσαν εγγράφως αποφάσεις είτε των Γενικών Συνελεύσεων τους, είτε των Διοικητικών Συμβουλίων τους, με τις οποίες ζητούσαν:

1ο) Αναλυτική ενημέρωση, σύμφωνα με τον καταλογισμό της Επιτροπής ελέγχου του Ταμείου 2012-2014, με γνωστοποίηση των ποσών και των ονομάτων των εμπλεκομένων.
2ο) Επιστροφή των καταλογισθέντων ποσών, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και δικαστικά (με κατάθεση αγωγής).
3ο) Παραίτηση των εμπλεκομένων από οποιαδήποτε συνδικαλιστική θέση, ανεξάρτητα του βαθμού εμπλοκής τους (με την διευκρίνιση ότι η αναφορά γίνεται για τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους).
4ο) Αιτιολόγηση για την καθυστέρηση του έργου της Επιτροπής, από το παρόν Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
Στη βάση των ανωτέρω (4) σημείων έγιναν τοποθετήσεις και δόθηκαν απαντήσεις από μέλη της Επιτροπής του Ταμείου και μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και στη συνέχεια εκδόθηκε το ακόλουθο ΨΗΦΙΣΜΑ (κλικ εδώ – συνημμένο 3).

Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης έκλεισαν με δύο ακόμα ψηφοφορίες:

  • Την έκδοση ψηφίσματος για την ανανέωση των συμβάσεων του «Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης» του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά άνεργους Πτυχιούχους, οι οποίοι εργάζονται στα Δικαστήριο. Το ΨΗΦΙΣΜΑ(κλικ εδώ- συνημμένο 4), εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ.
  • Έγκριση από την Συνδιάσκεψη όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, που αφορούν την αναμόρφωση της λειτουργίας της Ομάδας Δικαστικών Υπαλλήλων στο f.b. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα

Την επόμενη ημέρα της συνδιάσκεψης, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, οι Πρόεδροι των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ πραγματοποιήσαμε από κοινού παράσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου επιδώσαμε το Ψήφισμα του Διεκδικητικού Πλαισίου στον Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. Κατά την συνάντησή μας με τον Υπουργό, έγινε από μέρους του μια σύντομη αναφορά στα κύρια αιτήματά μας και ειδικότερα:

Α) Για το ζήτημα των προσλήψεων, όπου μας ανέφερε ότι προχωρά η διαδικασία ολοκλήρωσης των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1Κ/2017, 2κ/2017 και 8Κ/2017, ενώ ένα νέο δεδομένο που μας ανακοίνωσε, είναι ότι μετά από επαφή που είχε με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, προέκυψε, ότι περίπου 100 επιτυχόντες της προκήρυξης 1Κ/2017, οι οποίοι είχαν προσφύγει δικαστικά κατά του πίνακα κατάταξης και δικαιώθηκαν ή αναμένεται να δικαιωθούν, θα προσληφθούν στις υπηρεσίες του αρχικού διορισμού τους και όπου δεν υπάρχουν οργανικά κενά θα καλύψουν προσωποπαγείς θέσεις.

Επίσης ο Υπουργός μας επιβεβαίωσε την αποστολή των αιτημάτων για την έγκριση απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, προκειμένου να διοριστούν από την προκήρυξη 8Κ/2017 Δικαστικοί Υπάλληλοι του Κλάδου Γραμματέων ΔΕ και ειδικότερα για: (50) θέσεις στο Εφετείο Αθηνών, (45) θέσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών και (30) θέσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Β) Για το ζήτημα της ψήφισης του Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, μας ανέφερε ότι είναι κατ΄αρχήν θετικός στο να προχωρήσει η ψήφιση «βάση-οδηγό» το Σχέδιο που εκπόνησε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, αφού βέβαια γίνουν κάποιες αλλαγές, για τις οποίες θα ληφθεί υπόψη και η θέση της ΟΔΥΕ.

Γ) Για το επίδομα Ειδικών Συνθηκών, αναγνώρισε το «δίκαιο» του αιτήματός μας για επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος και μας ανέφερε ότι επεξεργάζεται τρόπους ώστε να αναγνωριστούν (ενδεχομένως θεσμικά) οι Ειδικές Συνθήκες εργασίας μας, κάτι το οποίο θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της επαναχορήγησης του επιδόματος.

Σημειώνεται δε, ότι κλείνοντας τη συνάντηση ο Υπουργός ανέφερε πως κύριο μέλημα του είναι η αναβάθμιση των Δικαστικών Υπαλλήλων.
Από την πλευρά μας, ακούσαμε με προσοχή τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποχωρήσαμε αναμένοντας τις από μέρους του επόμενες κινήσεις στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Από τη στάση του Υπουργού και την πορεία υλοποίησης των λεγομένων του, θα εξαρτηθεί και η δική μας περαιτέρω στάση ως προς την διεκδίκηση των αιτημάτων μας, όπως και η απόφαση μας για έναρξη και κλιμάκωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως και σε συνεννόηση με τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους, είμαστε πάντοτε σε αγωνιστική ετοιμότητα για οποιαδήποτε μορφή αγώνα.

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου