Κοινοποίηση Ψηφίσματος της 1ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 29/11/2019

Αρ. Πρωτ. 100

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα

Κοινοποίηση: Προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη αυτών

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Ψηφίσματος της 1ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σας κοινοποιούμε το Ψήφισμα που αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

Το ψήφισμα αυτό αποτελεί δέσμευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε τα αιτήματα του Κλάδου μας.

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης
των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων
των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων
Δικαστικών Υπαλλήλων

Στην Αθήνα σήμερα πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, εμείς οι Πρόεδροι των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων, που συμμετείχαμε στις εργασίες της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης, μετά το πέρας των εργασιών της Συνδιάσκεψης, αποφασίσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ την ιεράρχηση των διεκδικήσεων του Κλάδου για το άμεσο-προσεχές χρονικό διάστημα ως εξής:

1ο) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Γραμματέων, Επιμελητών Δικαστηρίων, 
Πληροφορικής)

Είναι άμεση αναγκαιότητα η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών πρόσληψης που αφορούν τις προκηρύξεις 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017, με την πρόσληψη όλων των διοριστέων των οριστικών πινάκων, την επιτάχυνση των διαδικασιών αναπλήρωσης για όσους δεν αποδέχτηκαν ή δεν θα αποδεχτούν τον διορισμό τους, αλλά και την εξεύρεση πολιτικής λύσης, ώστε να διοριστούν όσοι επιτυχόντες της προκήρυξης 8Κ/2017, έχουν προσφύγει δικαστικά και δικαιώθηκαν ή θα δικαιωθούν, χωρίς όμως ο διορισμός τους να επηρεάσει τους ήδη επιτυχόντες και διοριστέους της ίδιας προκήρυξης.
Παράλληλα να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες διορισμών των ΔΕ Γραμματέων, από τον πίνακα επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2017 και ειδικότερα για (50) θέσεις στο Εφετείο Αθηνών,(45) θέσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών και (30) θέσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τις οποίες θέσεις έχει γίνει ήδη έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ταυτόχρονα να εκδοθεί άμεσα απόφαση παράτασης της ισχύος του πίνακα επιτυχόντων της κατηγορίας ΔΕ Γραμματέων της προκήρυξης 8Κ/2017, προκειμένου να διοριστούν, ως Γραμματείς σε Δικαστικές Υπηρεσίες με μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες ενός νέου διαγωνισμού.
Επίσης,
 είναι επιτακτική ανάγκη να προσληφθούν Επιμελητές Δικαστηρίων της κατηγορίας ΥΕ, σε όλες σχεδόν τις Δικαστικές Υπηρεσίες, αφού εδώ και 15 περίπου χρόνια δεν έχουν γίνει διορισμοί Επιμελητών Δικαστηρίων, πλην των 21 θέσεων της προκήρυξης 8Κ/2017, που αφορούσε μόνο Ειρηνοδικεία και λαμβανομένου υπόψη, ότι μεγάλος αριθμός ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων έχει μεταταχθεί στον Κλάδο Γραμματέων, αφού συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας των 8 ετών.
Όμως θα πρέπει, όπως έχουμε ήδη ζητήσει, να υπάρξει προγραμματισμός των νέων προσλήψεων στα Δικαστήρια, με κάλυψη όλων των οργανικών κενών, καθώς και προγραμματισμός των προσλήψεων σε βάθος 5ετίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες “πολλές αποχωρήσεις” λόγω συνταξιοδότησης.
Ακόμα, ζητούμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης των υπαλλήλων των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων σε ήδη δεσμευμένες για τον σκοπό αυτό θέσεις Δικαστικών Υπηρεσιών.
Πέραν των ανωτέρω δεν μπορούμε παρά να δεχθούμε θετικά την ενίσχυση των Δικαστικών Υπηρεσιών με υπαλλήλους, μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ, όπως και ασκούμενων δικηγόρων, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, παρά το γεγονός ότι πάγια θέση μας, είναι η πρόσληψη μόνιμων Δικαστικών Υπαλλήλων.
Τέλος, θεωρούμε ως αυτονόητο, ότι κατά την εξέλιξη των διαδικασιών πρόσληψης θα δοθεί προτεραιότητα για την κάλυψη οργανικών κενών στις υπηρεσίες που υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών (νησιά του Αιγαίου, Κομοτηνή κλπ), 
αλλά και σε υπηρεσίες με τεράστια οργανικά κενά.

2ο) ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η αναμόρφωση του ισχύοντος Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
(Ν.2812/2000/ΦΕΚ67Α΄),
 αποτελεί κύριο αίτημα του Κλάδου, δεδομένου ότι με την ψήφιση του Κώδικα, δρομολογούνται και επιλύονται χρόνια αιτήματα του Κλάδου, όπως:
Η επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων
Η αναγνώριση 7ετούς προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα
Η μονιμοποίηση των συναδέλφων ΙΔΑΧ
Η απλοποίηση των διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων, λαμβανομένης υπόψη και αντικειμενικής μοριοδότησης, όπως άλλωστε είχε καταλήξει το “Σχέδιο Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων”

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει η ψήφιση του Νέου Κώδικα, αφενός μεν να στηριχθεί στο σημαντικό έργο της συσταθείσας για τον σκοπό αυτό Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, αφετέρου δε να λάβει υπόψη της τις παρεμβάσεις-προσθήκες-διορθώσεις που θα προτείνει και η ΟΔΥΕ.

3ο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Για την οικονομική αναβάθμιση των Δικαστικών Υπαλλήλων ζητούμε:

α) Επαναθεσμοθέτηση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών:
Είναι κάτι περισσότερο από προφανές, ότι οι συνθήκες εργασίας μας είναι όχι μόνον ειδικές, αλλά και επικίνδυνες και ανθυγιεινές, χωρίς αυτό να λαμβάνεται υπόψη από την πολιτεία, αφού εντελώς αναίτια και καταχρηστικά, μας κατήργησε το εν λόγω “Επίδομα Ειδικών Συνθηκών” με το μισθολόγιο του 2011.Σήμερα όμως, που οι συνθήκες εργασίας μας είναι πολύ χειρότερες από το 2011 και του πριν του 2011 χρονικό διάστημα, είναι απόλυτα δίκαιο το αίτημά μας για επαναφορά του επιδόματος αυτού.
β) Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης (20) ωρών σε όλους του Δικαστικούς Υπαλλήλους, με πρόβλεψη δέσμευσης του αντίστοιχου κονδυλίου στον προϋπολογισμό κάθε έτους.
γ) Διπλασιασμό των εξόδων κίνησης των Επιμελητών Δικαστηρίων, με τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε να χορηγείται και σε όσους Δικαστικούς Γραμματείς εκτελούν τα καθήκοντα αυτά 
(ελλείψει Επιμελητών Δικαστηρίων) και χωρίς τον περιορισμό της “αποκλειστικής “, απασχόλησης σε επιδόσεις κλήσεων.

4ο) ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ:

Η αναμόρφωση των συνθηκών εργασίας μας, μέσω των κατάλληλων υποδομών για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και για την δική μας(των Δικ. Υπαλλήλων) εργασιακή υγεία, θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα της πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε:
α) Επέκταση της διαδικασίας μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης σε όλα τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια.
β) Μηχανοργάνωση και ψηφιακή αναβάθμιση των Δικαστικών Υπηρεσιών.
γ) 
Ανέγερση Δικαστικών Κτηρίων και συντήρηση των υπαρχόντων, καθώς το πρόβλημα έχει γίνει πλέον οριακό για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών, καθώς σε πολλά Δικαστικά κτήρια απαιτούνται πολλές επισκευές και βελτιώσεις.

Η ανωτέρω ιεράρχηση αποτελεί την προτεραιότητα των διεκδικήσεων του Κλάδου και ζητούμε την άμεση ανταπόκριση – απάντηση και την δέσμευση της πολιτείας, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις. Είμαστε δε στη διάθεση του Υπουργείου, σε κάθε είδους συνεργασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο και σε περίπτωση που τα αιτήματά μας δεν τύχουν της ανάλογης της ανταπόκρισης από μέρους της πολιτείας, ο Κλάδος μας βρίσκεται σε κατάσταση αγωνιστικής ετοιμότητας, προκειμένου να διεκδικήσει λύσεις για τα δίκαια αιτήματά μας.

Το παρόν ψήφισμα να διαβιβαστεί δια του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.), προς τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

Αθήνα 28/11/2019

Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Προέδρων
των Διοικητικών Συμβουλίων
των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων