Ανακοίνωση της 4-12-19

Συνάδελφοι συναδελφισσες

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζουμε τις επαφές με τοπικούς φορείς με σκοπό την εξεύρεση χώρου για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου και λειτουργικού δικαστικού μεγάρου

Με δεδομένη την πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση ευελπιστούμε πως πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα των επαφών μας

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Το ΔΣ του ΣΔΥ Βόλου