Ενημέρωση σχετικά με την συνδιάσκεψη της ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι συναδελφισσες

Στις 28 -11-19 πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική συνδιάσκεψη της ΟΔΥΕ

Παρόντες ήταν 54 από τους 66 συλλόγους μέλη της ΟΔΥΕ διά εκπροσώπων τους

Η συνδιάσκεψη άρχισε με μια σύντομη ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΟΔΥΕ σχετικά με τα θέματα που είχαν τεθεί στο υπουργό δικαιοσύνης

Ο υπουργός δήλωσε θετικός στα αιτήματα για άμεσες προσλήψεις από τους διαγωνισμούς που έχουν ολοκληρωθεί για την προώθηση της επανεξέτασης του σχεδίου του νέου κώδικα για την έκδοση ΠΔ για το άνοιγμα του λογαριασμού του ταμείου αρωγής αλλά υπήρξε αρνητικός ως προς το αίτημα για επαναθεσμοθετηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών .

Ο πρόεδρος της ΟΔΥΕ μας ενημέρωσε για την πιθανότητα κάλυψης των κενών θέσεων με μόνιμους υπαλλήλους από την κινητικότητα

Μας ενημέρωσε ότι υπάρχει στο πλάνο του υπουργού εσωτερικών είναι η συγχώνευση δομών πιθανόν και ειρηνοδικείων και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ανακατανομή θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ψηφίσματα των συλλόγων και τέλος συντάχθηκε το ψήφισμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ και το  οποίο την επόμενη παραδόθηκε στον υπουργό δικαιοσύνης

Η πρόεδρος του συλλόγου μας μετέφερε την απόφαση της γενικής μας συνέλευσης για ενωτική δράση του προεδρείου της ΟΔΥΕ και δυναμική διεκδίκηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους ανεξάρτητα από το τμήμα και την υπηρεσία που υπηρετούν . Στήριξε την πρόταση για καταβολή υπερωριακης αποζημίωσης σε όσους εργάζονται πέραν του ωραρίου όπως είναι υποχρεωμένοι.

Στο θέμα των κινητοποιήσεων η πλειοψηφία των συλλόγων πρότεινε δίωρες αποχές σε όλα τα δικαστήρια ταυτόχρονα

Για το θέμα του ταμείου της διετίας 2012-2014

Όπως γνωρίζετε η ποινική δίωξη των μελών του προεδρείου της διετίας εκείνης προέκυψε από ανώνυμη καταγγελία .Η Ομοσπονδία κλήθηκε να καταθέσει σε προανακριτικό στάδιο πλην όμως δεν δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής με την αιτιολογία ότι οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τον ορκωτό λογιστή αποτελούσαν μεν πραγματικές δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούσαν σε συνδικαλιστικές δράσεις πλην  όμως δεν ήταν καταστατικά ορθές και ορθώς διώκονταν μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ της διετίας εκείνης Στο ακροατήριο έφτασαν παραβάσεις μελών άνω των 30000 ευρώ Η ποινική δίωξη του προεδρείου σε βαθμό πλημμελήματος για 700 ευρώ των κατηγορουμένων έπαυσε οριστικά ελλείψει εγκλησεως

Παράλληλα όμως τρέχει από το 2016 έλεγχος δαπανών της διετίας εκείνης σύμφωνα με έρευνα διαπαταταξιακης επιτροπής της ΟΔΥΕ μετά την απόφαση του έκτακτου συνεδρίου του 2015

Οι δαπάνες αυτές έχουν σε ένα μεγάλο μέρος καταλογισθεί σε πρόσωπα και εκκρεμούν ακόμη κάποιες οι οποίες δεν μπορούν να καταλογισθουν σε πρόσωπα

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως μας ενημέρωσε το ΔΣ της ΟΔΥΕ θα γίνει με κατάθεση αγωγής κατά όσων δεν δέχονται να επιστρέψουν τα οφειλόμενα ποσά που έχουν καταλογισθεί και θα καταλογισθουν

Η δε απόφαση κατά πλειοψηφία της συνδιάσκεψης να μην ασχοληθούν οι εμπλεκόμενοι στα παραπάνω ξανά με τον συνδικαλισμό θεωρούμε ότι δεν είναι δεσμευτική πλην όμως ευελπιστούμε στην συμμόρφωση των εμπλεκομένων για την εύρυθμη λειτουργία του δευτεροβάθμιου .

Βόλος 4-12-19

Το ΔΣ του ΣΔΥ Βόλου