Ανακοίνωση της 27_11_19

Συνάδελφοι συναδελφισσες

Το ΔΣ του συλλόγου μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης και της διά περιφοράς ψηφοφορίας σχετικά με τη θέση μας για το κτηριακό αποφάσισε να προβεί σε μια σειρά συναντήσεων με αρμόδιους φορείς

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να ζητηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του Βόλου

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα Παρόντες από την πλευρά μας ήταν όλο το ΔΣ πλην της προέδρου η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για συνδικαλιστικούς λόγους Ο δήμαρχος του Βόλου στη συνάντηση αυτή δήλωσε ότι συμφωνεί με την απόφαση των δικαστικών υπαλλήλων αναγνώρισε τα προβλήματα που προκύπτουν από την παλαιότητα του δικαστικού μεγάρου και δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην ανεύρεση οικοπέδου προκειμένου να αναγερθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό δικαστικό μέγαρο δεδομένης της θετικής διάθεσης του Υπουργού Δικαιοσύνης προς αυτή την κατεύθυνση.

Για το ΔΣ

Ο αντιπρόεδρος.       Η γραμματέας

Αλέξανδρος Κουτσιμπελας. Αγοριτσα Μπιντακα