ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 12/11/2019

Αρ. Πρωτ. 87

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ.

ΤΩΝ 66 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όπως σας έχομε ήδη ενημερώσει με το με αριθμό πρωτ.83/5-11-2019 έγγραφο μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε., κατά την συνεδρίαση της 5/11/2019, αποφάσισε ομόφωνα:

1ο) Την πραγματοποίηση στην Αθήνα την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των 66 Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της χώρας, με την συμμετοχή και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Υ.Ε. και

2ο) Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, με την συμμετοχή των ανωτέρω εκπροσώπων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. και των Δ.Σ. και των φυσικών μελών των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της Αττικής.

Οι παραπάνω δράσεις μας, αποτελούν την αρχή των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων, που είχαμε προαναγγείλει από την συνεδρίαση της 9-10 Οκτώβρη 2019, με σκοπό την περαιτέρω κλιμάκωσή τους, προκειμένου να διεκδικήσομε:

  • ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, με την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των εκκρεμοτήτων από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017, καθώς και με την προκήρυξη νέων θέσεων, με παράταση ισχύος του πίνακα  επιτυχόντων ΔΕ Γραμματέων της προκήρυξης 8Κ/2017,
  • ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ως ελάχιστη έμπρακτη αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας, των Ιδιαίτερων, Επικίνδυνων και Ανθυγιεινών Συνθηκών  στις οποίες καθημερινά εργαζόμαστε
  • ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ρόλου μας, με την προώθηση προς ψήφιση του Σχεδίου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί το έργο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, αλλά και με την καθιέρωση της υποχρεωτικής και διαρκούς Επιμόρφωσης όλων των Δικαστικών Υπαλλήλων  και την επέκταση της διαδικασίας μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης σε όλα τα πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια.

Για όλες τις παραπάνω διεκδικήσεις υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου μας, τον Νοέμβρη του 2018 στα Καμένα Βούρλα. Η επικαιροποίηση τους με την ενεργή συμμετοχή των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, θα είναι η μεγαλύτερη στήριξη του αγώνα μας για τις διεκδικήσεις αυτές. Για τον λόγο αυτό καλούμε τους Προέδρους των Δ.Σ. όλων των Συλλόγων να μεταφέρουν στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη, τις θέσεις-προτάσεις-απόψεις των Συλλόγων τους, είτε μετά από Γενικές Συνελεύσεις, είτε μετά από αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων (όπου δεν είναι εφικτή η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης).

Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ

1) Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι θα συμμετέχουν στην Συνδιάσκεψη μόνο δια των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων τους και όπου δεν δύναται να προσέλθει ο Πρόεδρος, θα εκπροσωπούνται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που θα το ορίσει το ίδιο το όργανο.

2) Ο εκπρόσωπος – Πρόεδρος Συλλόγου θα μεταφέρει στην Συνδιάσκεψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόσπασμα σχετικού Πρακτικού (είτε Συνέλευσης, είτε Διοικητικού Συμβουλίου).

3) Η συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 κατά τις ώρες  12:00-21:00, σε αίθουσα του ξενοδοχείου που θα επιλεγεί. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες, όμως ως γενικό πλαίσιο μπορούμε να αναφέρομε ότι θα περιλαμβάνει σύντομη εισήγηση εκ μέρους του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Συλλόγων και των μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και αποφάσεις μετά από ψηφοφορίες στις οποίες θα συμμετέχουν (θα ψηφίσουν) μόνον οι εκπρόσωποι των 66 Συλλόγων. Οι αποφάσεις δε της Συνδιάσκεψης, θα αποτελέσουν την κατευθυντήρια γραμμή της περαιτέρω δράσης μας, όπως θα την εξειδικεύσει στη συνέχεια το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

4) Την επομένη της Συνδιάσκεψης, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, όλοι οι συμμετέχοντες, το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και τα μέλη των Δ.Σ. και τα φυσικά μέλη των Συλλόγων της Αττικής, θα πραγματοποιήσομε παράσταση (με ταυτόχρονη Πανελλαδική Στάση Εργασίας) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την έναρξη των κινητοποιήσεών μας.

Γ) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (ΔΙΑΜΟΝΗ – ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ)

1) ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ θα καλύψει το κόστος διαμονής – διανυκτέρευσης μιας (1) ημέρας των εκπροσώπων των Συλλόγων, την Πέμπτη 28/11/2019, καθώς και ένα (1) γεύμα την ίδια ημέρα. Η διαμονή και το γεύμα θα γίνουν στο ξενοδοχείο που θα επιλεγεί, όπου θα διεξαχθούν και οι εργασίες της Συνδιάσκεψης.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Σύλλογοι να μας στείλουν (στο mail: info@madlink.gr ή στο fax: 210-8826172) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/11/2019, τα στοιχεία των εκπροσώπων τους (Προέδρου του Δ.Σ. ή όποιου τυχόν άλλου μέλους του Δ.Σ. τον αναπληρώσει στην Συνδιάσκεψη). Επίσης, ως την ίδια ημερομηνία να μας ενημερώσουν για ενδεχόμενη αναγκαιότητα 2ης διανυκτέρευσης (λόγω συγκοινωνιακών δυσκολιών) αλλά και την προτίμησή τους για τη διαμονή με άλλον εκπρόσωπο Συλλόγου.

2) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι θα αναλάβουν το κόστος μετακίνησης των εκπροσώπων τους, καθώς και το όποιο ποσό κρίνουν ως ημερήσια αποζημίωση. Προς διευκόλυνσή τους, ενημερώνουμε ότι για συνολικά δύο ημέρες μετακίνησης (28/11/2019 και 29/11/2019), η ημερήσια αποζημίωση που βάσει κανονισμού δικαιολογεί η ΟΔΥΕ στα μέλη από την επαρχία που συμμετέχουν στο Δ.Σ., είναι 25€ ανά ημέρα.

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου