Ανακοίνωση της 16-8-2019

Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες

Στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Εφετείου Λάρισας εκκρεμούν προς συζήτηση πολλά ερωτήματα που έχουν σταλεί από το ΥΠουργείο.

Αφορούν σε αιτήσεις μεταθέσεων και αποσπάσεων, σε βαθμολογικές κατατάξεις συναδέλφων και πιθανόν σε κρίσεις τμηματαρχών.

Κρίνουμε σκόπιμο να ζητήσουμε συνάντηση με την Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας μέσα  το πρώτο 10ήμερο του Σεπτέμβρη προκειμένου να υποβάλλουμε αίτημα ώστε η συζήτηση των ερωτημάτων αυτών να δρομολογηθεί σύντομα και με τη σειρά πρωτοκόλλου που εστάλησαν .

Είναι γεγονός ότι τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί όσο και η γραμματέας του Συμβουλίου επιφορτίζονται με αυτό το έργο χωρίς να απαλλάσσονται από κάποια άλλη υπηρεσία .Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι το Εφετείο Λάρισας είναι μία υπηρεσία με μεγάλο όγκο δουλειάς.

Φρονούμε λοιπόν  ότι πρέπει να συζητήσουμε με την Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας για την εξεύρεση λύσης .

Το ΔΣ του ΣΔΥ Βόλου