Ενημέρωση σχετικά με την ματαίωση της Τακτικής διαδικασίας

Ενημερώνουμε τους πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας Μονομελούς και Πολυμελούς ματαιώθηκαν κατά το διάστημα της αναστολής εργασιών λόγω εκλογών της 26-5-19 και 2-6-19 ότι οι δικογραφίες θα λάβουν οίκοθεν νέα δικάσιμο για την οποία θα ενημερωθούν από την γραμματεία του δικαστηρίου τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά .

Η γραμματεία των πολιτικών τμημάτων του Πρωτοδικείου Βόλου