ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Κοινότητα Συνδυασμός ΣΥΝΟΛΟ
Αλμυρού ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 1.940 Χίλια Εννιακόσια Σαράντα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1.544 Χίλια Πεντακόσια Σαράντα Τέσσερα
ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ 830 Οκτακόσια Τριάντα
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 437 Τετρακόσια Τριάντα Επτά
Ευξεινουπόλεως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 666 Εξακόσια Εξήντα Έξι
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 651 Εξακόσια Πενήντα Ένα
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 36 Τριάντα Έξι
Κροκίου ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 190 Εκατόν Ενενήντα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΚΙΟΥ 160 Εκατόν Εξήντα
Πλατάνου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 299 Διακόσια Ενενήντα Εννέα
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 236 Διακόσια Τριάντα Έξι
Ανάβρας ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ 247 Διακόσια Σαράντα Επτά
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 245 Διακόσια Σαράντα Πέντε
Αγ. Θεοδώρων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 211 Διακόσια Έντεκα
Αχιλλείου ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 244 Διακόσια Σαράντα Τέσσερα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 225 Διακόσια Είκοσι Πέντε
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 70 Εβδομήντα
Πτελεού Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πτελεού 960 Εννιακόσια Εξήντα
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 52 Πενήντα Δύο
Σούρπης Ανεξάρτητοι Δημότες Κοινότητας Σούρπης 665 Εξακόσια Εξήντα Πέντε
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 298 Διακόσια Ενενήντα Οκτώ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 85 Ογδόντα Πέντε
Αμαλιαπόλεως Πρωτοβουλία Ευθύνης για τη ζωή στη Μιτζέλα 295 Διακόσια Ενενήντα Πέντε
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 42 Σαράντα Δύο
Βρυναίνης ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 157 Εκατόν Πενήντα Επτά
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 151 Εκατόν Πενήντα Ένα
  κάτω των 300 κατοίκων    
Ανθοτόπου ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου 80 Ογδόντα
ΚΕΚΟΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 59 Πενήντα Εννέα
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αντώνιος του Δημητρίου 50 Πενήντα
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Λεωνίδας του Ιωάννη 36 Τριάντα Έξι
Κοκκωτών ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Ευάγγελος του Γεωργίου 86 Ογδόντα Έξι
ΣΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου 69 Εξήντα Εννέα
ΣΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου 57 Πενήντα Επτά
Κωφών ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Ιωάννης του Γεωργίου 59 Πενήντα Εννέα
ΜΑΜΟΥΡΑΣ Ανδρέας του Αποστόλου 55 Πενήντα Πέντε
ΒΑΡΣΟΣ Κωνσταντίνος του Στεργίου 32 Τριάντα Δύο
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Σταύρος του Κωνσταντίνου 10 Δέκα
Φυλακής ΠΛΑΚΙΔΑΣ Ηλίας του Δημητρίου 65 Εξήντα Πέντε
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου 60 Εξήντα
ΝΤΙΝΟΥ Χριστίνα του Ελευθερίου 19 Δεκαεννέα
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννου 8 Οκτώ
Αγίας Τριάδος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γρηγόριος του Θεμιστοκλή 126 Εκατόν Είκοσι Έξι
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου 56 Πενήντα Έξι
Αγίου Ιωάννου ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 37 Τριάντα Επτά
Δρυμώνος ΠΑΝΤΑΖΗΣ Πανταζής του Κωνσταντίνου 98 Ενενήντα Οκτώ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Κωνσταντίνου 53 Πενήντα Τρία
ΤΣΙΠΕΡΛΗΣ Κωνσταντίνος του Αποστόλου 41 Σαράντα Ένα