ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων περιφέρειας Πρωτοδικείου Βόλου κατάφερε για τα μέλη του και τις οικογένειες τους,  την παρακάτω προσφορά κινητής τηλεφωνίας με σκοπó την κάλυψη των αναγκών για επικοινωνία. Τα προγράμματα είναι: το MyBusiness 20  το οποίο παρέχει 100’ προς óλα τα δίκτυα κινητής και σταθερά και απεριóριστα ενδοεταιρικά, με πάγιο 12,32€, το MyBusiness 30  το οποίο παρέχει 300’ προς óλα τα δίκτυα, 1500’ σε σταθερά, 200ΜΒ internet  και απεριóριστα ενδοεταιρικά, με πάγιο 18€ και το MyBusinessRED1, το οποίο παρέχει 1500’ προς óλα τα δίκτυα, 1500’ σε σταθερά, 1500 sms, απεριóριστα ενδοεταιρικά, 750ΜΒ internetκαι 100’ σε σταθερά και 30’ σε κινητά εξωτερικού, με πάγιο 33,50€.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Για νέα σύνδεση (νέος αριθμóς): αίτηση σύνδεσης, φωτοτυπία ταυτóτητας 2 óψεων, επάνω μέρος εκκαθαριστικού εφορίας
  • Για φορητóτητα (διατήρηση υπάρχοντος αριθμού απο Wind και Cosmote): αίτηση σύνδεσης, αίτηση μεταβίβασης, αίτηση φορητóτητας, φωτοτυπία ταυτóτητας 2 óψεων, επάνω μέρος εκκαθαριστικού εφορίας
  • Για μεταβίβαση (διατήρηση υπάρχοντος αριθμού απó Vodafone): αίτηση σύνδεσης, αίτηση μεταβίβασης, φωτοτυπία ταυτότητας 2 óψεων, επάνω μέρος εκκαθαριστικού εφορίας

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

 

Γραφείο Βóλου: 2421 316854, 694 8062825

Τ. Οικονομάκη 23, 38333

 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23% και τα τέλη συνδρομητών.