ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑ...

    ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ   ΠΗΓΗ: “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ” ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΕΚ: Α 35 19880916 Τέθηκε σε ισχύ: 16.09.1988 Ημ.Υπογραφής: 24.02.1988 Τίτλος Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων...

Κώδικας Κατάστασης Δημο...

...

Κύρωση του Κώδικα Κατάσ...

...

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔ...

ΝΟΜΟΣ 4210 ΤΟΥ...

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑ...

1540-2013 ΣτΕ...

Π.Δ.39/2012

p.d.39-2012 Άρθρο 1 Διατηρείται σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων της γραμμα− τείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της...