1512/2014 απόφαση της Ο...

...

κατάργηση μεταβατικών ε...

...

νόμος 4210 αλλαγές στις...

αδειες δημοσιων...

Εργασιακή εφεδρεία R...

ΣτΕ.Ολ 1540/2013   Εργασιακή εφεδρεία – Δικαστικοί υπάλληλοι – Αυτοδίκαιη απόλυση – Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – Κατάργηση οργανικών θέσεων -.   Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. γ’ του Ν...

Ν.4024/2011

...

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛ...

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι δικαστικοί υπάλληλοι. Δικαστικοί υπάλληλοι είναι: οι υπάλληλοι της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών...