Ανακοίνωση των πολιτικώ...

Βόλος 22-5-2020 Προς το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Σε συνέχεια της συνεργασίας μας και με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία ,σας αποστέλλουμε αντίγραφο των βιβλίων κινήσεως της Τακτικής Μονομελούς και Τακτικής Πολυμελούς. Με τον τρόπο αυτό οι πληρεξούσιοι δικηγόροι...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟ...

Ανακοίνωση αναστολής εργασιών λόγω επιδημίας-Εισαγγελίας Βόλου από 16-05-2020 εως 31-05-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Βόλος  15-05-2020 Αριθ.Πρωτ:756               ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ                                ΒΟΛΟΥ                         ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛ...

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ για τις έδρες του παραταθέντος δικ. έτους   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ Aριθμ. Διάταξης: 70/2020 Ο Eισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου Ενόψει του άρθρου 34 της από 01/05/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Για το χρονικό διάστημα από...

Πράξη της Διευθυνουσας ...

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Π Ρ Α Ξ Η 56 /2020 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο...

Ανακοίνωση του Πρωτοδικ...

  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Πράξη 55/2020 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄86/25-4-2020), το άρθρο 34,Μέρος ΣΤ΄ της από 1-5-2020 (ΦΕΚ Α΄90/1-5-2020) ΠΝΠ και την παρ. ζ του αρθρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Πρωτοδικείου Βόλου...

Ενημέρωση σχετικά με τη...

  Οι πράξεις των διευθυνοντων τις δικαστικές υπηρεσίες της περιφέρειας του  Πρωτοδικείου Βόλου σύμφωνα με την καινούργια ΚΥΑ  της 15 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1857   θα εκδοθούν την Δευτέρα 18/5/2020 και θα ισχύουν από Τρίτη 19/5/2020. Επομένως για αυριο Δευτέρα 18/5/2020...