Πράξη της Διευθυνουσας ...

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Π Ρ Α Ξ Η 56 /2020 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο...

Ανακοίνωση του Πρωτοδικ...

  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Πράξη 55/2020 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄86/25-4-2020), το άρθρο 34,Μέρος ΣΤ΄ της από 1-5-2020 (ΦΕΚ Α΄90/1-5-2020) ΠΝΠ και την παρ. ζ του αρθρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Πρωτοδικείου Βόλου...

Ενημέρωση σχετικά με τη...

  Οι πράξεις των διευθυνοντων τις δικαστικές υπηρεσίες της περιφέρειας του  Πρωτοδικείου Βόλου σύμφωνα με την καινούργια ΚΥΑ  της 15 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1857   θα εκδοθούν την Δευτέρα 18/5/2020 και θα ισχύουν από Τρίτη 19/5/2020. Επομένως για αυριο Δευτέρα 18/5/2020...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚ...

πραξη για δικασίμους παράτασης δικ. ετους ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Πράξη 52 /2020 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/25-4-2020), το άρθρο 34, Μέρος ΣΤ΄ της από 1-5-2020 (ΦΕΚ Α΄ 90/1-5-2020) ΠΝΠ και την παρ. ζ του αρθρ. 4 του...

Ανακοίνωση της 11-5-202...

Συνάδελφοι ,συναδελφισσες Όπως γνωρίζετε το ΔΣ του συλλόγου αποφάσισε την αγορά απολυμαντικών για όλα τα γραφεία όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας του πρωτοδικείου Βόλου Επιπλέον σε συννενόηση με τους προϊσταμένους όλων των δικαστικών υπηρεσιών προχωρήσαμε στην κατασκευή μικρής πόρτας...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Τ.ΤΗΣ ΑΔ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Πλατφόρμα  ZOOM) Τετάρτη 13/05/2020  7:00 μ.μ. https://us02web.zoom.us/j/81465278848?pwd=NFBzK1lhRDZ4ZFg3QkZoRHI0L2k4QT09   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...