Ανακοίνωση της 16-8-201...

Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες Στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Εφετείου Λάρισας εκκρεμούν προς συζήτηση πολλά ερωτήματα που έχουν σταλεί από το ΥΠουργείο. Αφορούν σε αιτήσεις μεταθέσεων και αποσπάσεων, σε βαθμολογικές κατατάξεις συναδέλφων και πιθανόν σε κρίσεις τμηματαρχών. Κρίνουμε σκόπιμο να...

Ανακοίνωση της 16-8-201...

Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες Οσοι εργάζεστε τις δυο τελευταίες εβδομάδες θα έχετε διαπιστώσει ότι έχουν αρχίσει οι επισκευές που κρίθηκαν απαραίτητες μετά τις ζημιές που επεσήμανε  ως αναγκαίο να αποκατασταθούν η πολεοδομία του Βόλου. Οι εργασίες αυτές όμως σταμάτησαν λίγες ημέρες αφότου...

Ανακοίνωση της 12-8-201...

Συνάδελφοι,συναδέλφισσες Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε με την υπηρεσιακή σας ταυτότητα να έχετε πρόσβαση στα ΚΑΑΥ Καλών Νερών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Η δυνατότητα αυτή προέκυψε μετά από αίτηση του ΔΣ του συλλόγου μας  για σίτιση κατά το μικρό αυτό χρονικό διάστημα. Η είσοδος είναι 3...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της νομικής...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί των με αριθμό 1307-1316/2019 αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ. 1. Στις 16.7.2019 δημοσιεύθηκαν οι με αριθμό 1307-1316/2019 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκε κατά πλειοψηφία σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1 Συντ.), την...

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Π.Δ ΚΑΙ ...

kpd-final_rev1 pk-pinakas-m1_rev1 (1) pk-pinakas-m2_rev1 (1) pk-pinakas-m3_rev1...

Απόσπασμα της 26/21-6-2...

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ             Δέχεται τις προτάσεις περί ανακηρύξεως υποψηφίων Βουλευτών κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.             ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους Βουλευτές: α) των κομμάτων, β) των συνασπισμών κομμάτων και γ) τους μεμονωμένους υποψήφιους,...