Απάντηση σε δημοσίευμα στον τοπικό τύπο

Διαβάστε εδώ την απάντηση του ΔΣ του συλλόγου σε δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ-1