ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προσκληση

Η παρουσία όλων, η ενημέρωση, η σωστή προετοιμασία
θα  έχει αποτέλεσμα την επιτυχία της κινητοποίησης.
Να είμαστε όλοι στο εργατικό κέντρο Βόλου την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρα 7.30 μ.μ.
Για το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας
Ο Πρόεδρος
Φίλιππος Κωνσταντινίδης