Αποτελέσματα αρχαιρεσιών του ΣΔΥ Βόλου της 16-3-2018

Πρακτικό αρχαιρεσιών συλλόγου 2018

Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο ΔΣ του συλλόγου μας και προχώρησε στη σύνθεση του  ως εξής:

Πρόεδρος η Ιωάννα Παπαδημητρίου

Αντιπρόεδρος ο Αλεξάνδρος Κουτσιμπέλας

Γραμματέας η Αγορίτσα Μπιντάκα

Ταμίας η  Φωτεινή Σουλδάτου

Μέλος  η Ελένη Καρδάση