ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. “ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ”

Αίτηση “Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. “ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ”

 

 

 

 

 

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους  2017-2018

 

 

για το Π.Μ.Σ. “Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης”

 

του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Η αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται στον παρακάτω σύνδεσμο «ΑΙΤΗΣΗ»

 

έως 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00

 

 

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

“Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης”

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1
85100 Ρόδος
τηλ.:22410 99130-99135- 99195
fax: 22410 99196