Ανακοίνωση 9-10-2016

 

Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες

Με συνέπεια και ευθύνη απέναντι σε όλους σας  τοποθετούμαστε σαν ΔΣ  πάνω  στο αντικείμενο εργασίας των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την σύσταση νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών.
Από τον Μάιο του 2015 ο τότε ΓΓ του υπουργείου προανήγγειλε αλλαγές στον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων εν αγνοία της ΟΔΥΕ. Δεν στεκόμαστε στο πως τοποθετήθηκε η μειοψηφία του ΔΣ της ΟΔΥΕ πάνω σε αυτό .Η σοβαρότητα του θέματος δεν επιτρέπει πλέον οποιαδήποτε παραταξιακή κριτική. Η δική μας θέση σαν πρωτοβάθμιος σύλλογος ήταν και είναι  να μην γίνει καμιά αλλαγή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΟΔΥΕ.
Παράλληλα εκείνο περίπου το χρονικό διάστημα οι δικαστικές ενώσεις άρχισαν να καταγγέλλουν  επεμβάσεις του υπουργείου στο αυτοδιοιήκητο των δικαστηρίων. Με αποκορύφωμα την πρόσφατη αυθαίρετη τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών λίγο πριν τις πρόσφατες εκλογές των διοικήσεων των δικαστηρίων της χώρας .Κάτι σαν το άρθρο 48 -τροποποίηση στον δικό μας κώδικα που ψηφίστηκε λίγο πριν την ψήφιση του νέου μισθολογίου και του νέου νόμου για την επιλογή προϊσταμένων- αξιολόγηση.-βαθμολόγιο.
Πίσω από αυτές τις τροποποιήσεις γνωρίζετε όλοι σας ότι βρίσκονται  κυβερνητικοί συνδικαλιστές οι οποίοι αγνοούν την βούληση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράζεται στα αρμόδια όργανα .Αλλά και πάλι δεν θα σταθούμε τούτη την ώρα σε αυτό.
Συνάδελφοι,  συναδέλφισσες
Εμείς είμαστε  βέβαιοι ότι το υπουργείο υλοποιώντας μνημονιακές υποχρεώσεις δεν είχε κατά νου  απλές αλλαγές στον κώδικα μας Μετά την απόφαση  του έκτακτου συνέδριο της ΟΔΥΕ του περασμένου Νοέμβρη «μπήκε στο ψαχνό »και μας πρότεινε τη σύσταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για να επεξεργαστεί τις αλλαγές του κώδικα μας. .
Για δεύτερη φορά  όμως το υπουργείο αυθαιρέτησε με ψήφιση αντικειμένου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής τη σύνταξη  ΝΕΟΥ Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και ΝΕΟΥ Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και όχι απλά τροποποίηση αυτών.
Δεν είμαστε μόνο εμείς οι υπάλληλοι  και οι δικαστικοί λειτουργοί που δεχόμαστε τέτοιου είδους επιθέσεις. Σε όλο το δημόσιο αφού ψήφισαν το νέο μισθολόγιο έκτρωμα που εξαθλιώνει όλους αλλά κυρίως τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ , κύρια μέριμνα τους είναι πως θα ελέγξουν το δημόσιο τοποθετώντας παντού δικά τους παιδιά ακόμα και αν παραβιάζουν την αξιολόγηση που οι ίδιοι ψήφισαν .Και επειδή  τα δικά τους παιδιά δεν είναι όλοι κατηγορίας ΠΕ ψήφισαν και την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για να τα πριμοδοτήσουν σε βαθμό  και να τα  προωθήσουν σε γενικές διευθύνσεις , διευθύνσεις κλπ. Αυτά συνάδελφοι γίνονται όλο το καλοκαίρι σε όλα τα υπουργεία. Η αναγνώριση όμως προϋπηρεσίας δεν προσφέρει καμιά διαφορά ούτε στο μισθό των νέων υπαλλήλων αν δεν ξεπαγώσουν οι ωριμάνσεις  το 2018 ,όπως ισχυρίζονται  , αλλά ούτε και των υπολοίπων που δεν θα επιλεγούν σε θέσεις ευθύνης. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα «προωθεί» βαθμολογικά και μόνο τον υπάλληλο .
Ο λόγος που δεν είμαστε στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 69/2016 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα  είναι ότι δεν είμαστε και στο πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης που ισχύει για όλο το δημόσιο. Και μάλιστα ένα σύστημα  αξιολόγησης που  δίνει  βαθμολογική προώθηση  .   Είναι λοιπόν σε εκκρεμότητα η έκδοση ΠΔ αφού με τον ίδιο νόμο διατηρήθηκε σε ισχύ το δικό μας υφιστάμενο σύστημα αξιόλογησης .

Για όλο το Δημόσιο  είναι ήδη στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για την  καθιέρωση συστήματος κινητικότητας των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση, με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθολογική κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη  (λένε) τις ανάγκες των υπαλλήλων . Ο κ. Βερναρδάκης, περιγράφοντας πως θα γίνεται η μετακίνηση των υπαλλήλων σημειώνει: «Για τη μετακίνηση δεν θα είναι απαραίτητη η έγκριση του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος, αρκεί να είναι καλυμμένες τουλάχιστον το 50% των οργανικών θέσεων του κλάδου που ανήκει ο υπάλληλος. Με το νόμο για την κινητικότητα δίνεται στο δημόσιο ένα εργαλείο, ώστε να κάνει καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης του δημοσίου, βέβαια δεν λύνεται με αυτό. Για να υπάρξει λύση θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για στοχευμένες προσλήψεις. Ωστόσο, θα συνδέσει καλύτερα τις θέσεις εργασίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες των υπαλλήλων, δίνοντας τοη δυνατότητα στοχευμένου προγραμματισμού των προσλήψεων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες που θα βασίζονται στα οργανογράμματα των υπηρεσιών και θα γίνονται με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες».

Συνάδελφοι , συναδέλφισσες

Είναι φανερό ότι μόνο εθελούσια κινητικότητα δεν θυμίζει όλο αυτό . Σύμφωνα με τον κώδικα μας  είναι αδύνατη η υπαγωγή  μας στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Εχουμε δώσει αγώνες  σαν ομοσπονδία για να εξαιρεθούμε  και στην προηγούμενη προσπάθεια να μας εντάξουν στην  κινητικότητα του Δημοσίου  η οποία επέφερε και κατάργηση – συγχώνευση δομών, πέραν του ότι επιχειρείται η υποβάθμιση του ρόλου των υπηρεσιακών συμβουλίων.  Ακόμη και η δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών είναι μία μορφή κινητικότητας σε επίπεδο Διευθυντικών Στελεχών.

Για τους δικαστικούς υπαλλήλους  ισχύει το άρθρο 19 του νόμου 3917/2011 το οποίο ορίζει ότι :  Η πλήρωση κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται να γίνεται με μετάταξη από μόνιμους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία περιλαμβάνονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του α’ και του β’ βαθμού, καθώς επίσης από εργαζομένους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με αποκλειστικό ή βασικό μέτοχο το κράτος, και στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις. Οι προς πλήρωση με μετάταξη θέσεις ανακοινώνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Η μετάταξη διενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δικαστηρίου. Για την πραγματοποίησή της απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος προς μετάταξη υπάλληλος ή, στην περίπτωση εργαζομένου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, του οργάνου διοίκησής τους. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ από το 2011.Ισως γιατί με την προηγούμενη κινητικότητα  καλύφθηκαν κάποια κενά στις δικαστικές υπηρεσίες  .

Συνάδελφοι,συναδέλφισσες

-Δεν συμφωνούμε με  παραταξιακές ανακοινώσεις –προτάσεις  για τις αλλαγές στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων στο πλαίσιο που αυτές αποτελούν σημείο παραταξιακών αντιπαραθέσεων και στο μόνο το οποίο αποσκοπούν είναι στην μεγαλύτερη διάσπαση της ενότητας του κλάδου. Η κατάθεση προτάσεων ,κατά την γνώμη μας, πρέπει να γίνεται στην αρμόδια διαπαραταξιακή επιτροπή της ΟΔΥΕ σεβόμενοι τόσο τις δημοκρατικές διαδικασίες όσο και τη σχετική  πρόσκληση του προεδρείου της προς όλους μας.
Πεπεισμένοι για το  τι είχαν στο μυαλό τους  οι προτείνοντες και οι συντασσόμενοι με την τροποποίηση και τώρα με τη σύνταξη Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Ζητάμε από το ΔΣ της ΟΔΥΕ

– να επιμείνει στην κατάργηση του άρθρου 48 με το οποίο αποκλείονται συνάδελφοι της κατηγορίας ΔΕ από την διεκδίκηση θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης  ενόψει των επικείμενων κρίσεων  .
-Να υπογραφεί άμεσα και πριν γίνει οποιαδήποτε κρίση σε θέση ευθύνης το ΠΔ  για την αξιολόγηση μας ,έτσι ώστε να αποτραπούν φαινόμενα «ρατσισμού»  στον κλάδο μας .
-Να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ  69/16 και στους δικαστικούς υπαλλήλους

-Να ενεργοποιηθεί η ισχύς του άρθρου 19 του Ν.3917/2011 για μετατάξεις στο χώρο των δικαστηρίων όπως έγινε πρόσφατα η πρόσκληση ενδιαφεροντος για την κάλυψη κενών θέσεων επιμελητών στις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής .
Προτείνουμε στην διαπαραταξιακη επιτροπή της ΟΔΥΕ που θα κληθεί να ψηφίσει τις προτάσεις για τροποποίηση του κώδικα μας την διερεύνηση δυνατότητας 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων από τους προϊσταμένους τους να συντάσσονται στην αρχή του ημερολογιακού έτους αλλά απο τους προισταμένους των τμημάτων στα οποία υπηρετουσαν  αυτοι στο τελος του προηγούμενου δικαστικού έτους  όπως αυτές συντάσσονται για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς για το χρονικό διάστημα.
-Την  τροποποίηση άρθρων του  κώδικα μας με τον ίδιο  τρόπο και το ίδιο σκεπτικό που έχουν γίνει και οι προηγούμενες τροποποιήσεις του ,διατηρώντας σε ισχύ τα άρθρα αυτού τα οποία κατοχυρώνουν την ιδιαιτερότητα του κλάδου των δικαστικών υπαλλήλων .

 

Το ΔΣ του Συλλόγου