Ανακοίνωση της 24-3-2017 ΟΔΥΕ...

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών – Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr   email:info@odye.gr     ΑΘΗΝΑ, 24/03/2017 Αρ. Πρωτ. 28 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ: (α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ, (β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.   Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Την Τρίτη 21/3/2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντησή μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Στ. Κοντονή. Θέσαμε υπόψη του, με επιχειρήματα, τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου μας, τα αιτήματα και τις προτάσεις μας για την αντιμετώπισή τους και την εξεύρεση λύσεων.   Α. Βάλαμε επιτακτικά το θέμα της επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης μέσω των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί αλλά και την εξεύρεση άλλων τρόπων για την άμεση ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό. Σας θυμίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη 2Κ/2017 (135 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και ότι είναι σε εξέλιξη η προκήρυξη 1Κ/2017 (404 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής την 3η Απριλίου  2017, και προθεσμία αποστολής των αιτήσεων έως τις 10/4/2017), καθώς και οι προκηρύξεις των ΔΕ και ΥΕ που βρίσκονται στο ΑΣΕΠ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μας απάντησε ότι μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών των προσλήψεων και ανάλογα με την εικόνα των κενών οργανικών θέσεων που θα υπάρχει τότε, θα διερευνήσει τη δυνατότητα για τη μεταφορά – μετάταξη μόνιμου προσωπικού στα Δικαστήρια και από άλλες πηγές.   Β. Τέθηκε η ανάγκη αλλαγής της εργασιακής σχέσης, με νομοθετική ρύθμιση των συναδέλφων μας ΙΔΑΧ που έχουν έρθει στα Δικαστήρια. Αναπτύξαμε στον Υπουργό όλη την επιχειρηματολογία νομική,...

Τήρηση Ωραρίου...

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [Ο.Δ.Υ.Ε.] ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 14 & 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007.   « 5. Επειδή (σύμφωνα με τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του ΔΣ από το προηγούμενο  συνέδριο που έγινε στα Καμένα Βούρλα)  ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ  το περιεχόμενο των εγγράφων του προηγούμενου ΔΣ που αναφερόταν αναλυτικά στο ωράριο εργασίας, εισηγούμαστε να εγκριθεί από το συνέδριο το περιεχόμενο των εγγράφων του ΔΣ της ΟΔΥΕ που ακολουθούν, με την διευκρίνιση ότι δεν υπάρχει πλέον διάκριση θερινού και χειμερινού ωραρίου:   Ειδικότερα, επιβεβαιώνουμε τις αποφάσεις προηγούμενων συνεδρίων: Πιστή εφαρμογή του ωραρίου ακροατηρίων με ώρα λήξης 15.00’ (κατά το χειμερινό ωράριο) και 14.30’ (κατά το θερινό ωράριο). Οι Γραμματείς των εδρών υποχρεούνται να παραμείνουν στην έδρα μετά τις ως άνω ώρες, ΜΟΝΟΝ: α. Για την εκδίκαση υπόθεσης που εκείνη την ώρα βρίσκεται στο στάδιο αγόρευσης του Εισαγγελέα και εφ’ όσον αναμένεται να λήξει η συνεδρίαση σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. β. Για την εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες οι κατηγορούμενοι είναι κρατούμενοι ή έχουν τεθεί υπό κράτηση ή εκείνη την ημέρα λήγει το 18μηνο προφυλάκισης τους ή εκείνη την ημέρα υπάρχει ζήτημα παραγραφής αδικημάτων ή αξιώσεως της Πολιτείας. Η εφαρμογή της απόφασης για τήρηση ωραρίου, ισχύει και στις υποθέσεις της Αυτοφώρου Διαδικασίας στις οποίες έχει αρθεί η κράτηση του κατηγορουμένου αλλά και στις υποθέσεις της Αυτοφώρου Διαδικασίας στις οποίες οι κατηγορούμενοι είναι υπό κράτηση, των οποίων η εκδίκαση ΔΕΝ αρχίζει αμέσως μετά τις 13.00’ ή τουλάχιστον αμέσως μετά την μεσημβρινή διακοπή της συνεδρίασης. Για τους λόγους αυτούς, καλούμε τους Εισαγγελείς προσδιορισμού να εγγράφουν τις υποθέσεις των ως άνω παραγράφων 1β και 2 στην αρχή των πινακίων, ώστε να αρχίζει η εκδίκασή τους έγκαιρα. Καλούμε, επίσης, τους Προέδρους και τους Εισαγγελείς της έδρας, σε...

Ανακοίνωση της ΟΔΥΕ σχετικά με την προσφυγή για το ΜΤΠΥ...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ: (α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ, (β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.   Δημοσιεύθηκε σήμερα 10-3-2017 στο ΣτΕ η απόφαση που αφορά την αίτηση της ΟΔΥΕ, Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και φυσικών μελών, κατά της αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων» (Μ.Τ.Π.Υ.), ως έχουσας αυτοτελή ικανότητα διαδίκου κατά το άρθρο 12 παρ. 5 Ν. 2443/1996, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λυκούργου αρ. 12. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που λήφθηκε στην 24η Συνεδρίαση αυτού, με αριθμό 3.5/29-06-2015 «Εγγραφή των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Β΄ 1896/08- 09-2015.   Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχεται την αίτηση, ακυρώνει την απόφαση του ΜΤΠΥ και απορρίπτει την παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου. Αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης.   Το Δ.Σ. της...

Ανακοίνωση της ΟΔΥΕ σχετικά με το e paravolo...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ: (α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ, (β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.   ΘΕΜΑ: Σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο)   Στη συνάντηση μεταξύ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:   Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε με την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου για δικαστική χρήση αυτόματα να δεσμεύεται. Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται η δέσμευση από τον γραμματέα του ηλεκτρονικού παράβολου αλλά μόνο η αποδέσμευσή του στην περίπτωση που δεν έγινε χρήση του παράβολου (πχ απόρριψη του αιτήματος αναβολής, ματαίωση της συζήτησης για την οποία πληρώθηκε το e-παράβολο – αγωγόσημο), ώστε να επιστραφούν τα χρήματα στον δικαιούχο.   Με την συγκεκριμένη ρύθμιση ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις που θα χρειάζεται ο γραμματέας να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι ήδη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν υποβάλει το συγκεκριμένο αίτημα και εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιδιωχθεί η υπογραφή το συντομότερο δυνατό της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης.   Άμεσα και ανεξάρτητα από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση και σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Εσόδων θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όσον αφορά την συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση για την οποία γίνεται χρήση και εκδίδεται το ηλεκτρονικό παράβολο.   Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για αναβολή, να συμπληρώνεται στην επιλογή «πρόσθετα στοιχεία» απαραίτητα η ημερομηνία που έχει προσδιοριστεί η υπόθεση καθώς και ο χαρακτηρισμός και ο αριθμός του πινακίου. Αν πρόκειται για παράβολο άσκησης έφεσης, ο αριθμός της απόφασης που εφεσιβάλλεται και το δικαστήριο που την εξέδωσε.   Αν πρόκειται για δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) ο αριθμός της αγωγής και το είδος...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΠΥ...

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσοχή: Υπάρχουν προθεσμίες)   Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ   Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,   σας ενημερώνουμε ότι την 16η Σεπτεμβρίου 2016 θα συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Ολομέλεια η αίτηση για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που λήφθηκε στην 24η συνεδρίαση αυτού, με αριθμό 3.5/29-06-2015 “Εγγραφή των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β’1896/08-09-2015.   Για την νόμιμη εκπροσώπηση των αιτούντων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 30 Αυγούστου 2016 συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που θα ετοιμάσουν υποχρεωτικά όλοι οι αιτούντες.   Για τη σύνταξη των πληρεξουσίων τα νομικά πρόσωπα (Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι) θα χρειαστούν επιπλέον επικυρωμένο καταστατικό (υπογραφές Προέδρου, Γεν.Γραμματέα και σφραγίδα) και πίνακα μελών Δ.Σ. έτσι όπως προέκυψε από τις τελευταίες τους εκλογές, επίσης επικυρωμένα. Τα πληρεξούσια των φυσικών μελών και των Συλλόγων μπορούν να είναι κοινά.   Ακολουθεί το κείμενο που πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνεται στα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια:   …εξουσιοδοτώ τους δικηγόρους Αθηνών Δέσποινα Μεταξά του Κωνσταντίνου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 16728), κάτοικο Αθηνών, Σίνα 18 και Ανδρέα Ματθαίου του Κωνσταντίνου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 14376), κάτοικο Αθηνών, Αλφειού 19-21 να με εκπροσωπήσουν από κοινού ή ο καθένας μόνος του ενώπιον του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – κατά τη συζήτηση της αίτησής μου την 16/09/2016 ή οποιαδήποτε άλλη μεθ’ αναβολής συζήτηση αυτής, κατά του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων περί ακυρώσεως της απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. με αριθμό 3.5/29-06-2015.   Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, ολόκληρο το δικόγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται ως αιτούντες να ετοιμάσουν και να αποστείλουν εγκαίρως τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια:   ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ...

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,   Το ΔΣ της ΟΔΥΕ  στη συνεδρίαση της 4/12/2015 και μετά από την απόφαση του Έκτακτου συνεδρίου, μας ς καλεί σε μαζική συμμετοχή σε 2ωρες προειδοποιητικές ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ από ώρα 09.00 έως 11.00 για την εβδομάδα ΔΕΥΤΕΡΑ 11 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.   Στόχος μας είναι η ανάδειξη (πέραν των θεσμικών, οικονομικών) και των οξυμένων προβλημάτων του κλάδου μας και της Γραμματείας των Δικαστηρίων, που προκύπτουν ΚΥΡΙΩΣ από την έλλειψη προσωπικού, που πήρε τραγικές διαστάσεις μετά την ψήφιση των μνημονιακών νόμων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, νέος Κ.Πολ.Δ κλπ).   Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της εξαγγελίας για πρόσληψη 690 νέων υπαλλήλων με διαφανείς, αξιοκρατικές και σύντομες διαδικασίες, που πάντως δεν αντιμετωπίζει τα τεράστια και οξυμένα προβλήματα σε προσωπικό (3.200 κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων) Επίσης, σας θυμίζουμε την απόφαση του συνεδρίου για τη μη συμμετοχή μας σε διαδικασίες πλειστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας των συμπολιτών μας. Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση για την απόφαση να ξηλώσει ότι έχει απομείνει από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα (αύξηση εισφορών, ορίων ηλικίας και μείωσης συντάξεων). Παλεύουμε με όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, ενάντια στις προθέσεις της, για το ξήλωμα των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών κλπ κατακτήσεων που έχουν απομείνει. ΚΑΛΟΥΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΛΗ  ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ~ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ Την Δευτέρα 11-1-2015 καλούνται τα μέλη του συλλόγου στην ενημερωτική. συνέλευση που θα γίνει στην ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Εκεί θα συναποφασισουμε τους χώρους και τους τρόπους διαμαρτυρίας για τις επόμενες ημέρες. Βόλος. 8-12016 Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Η Πρόεδρος.                    Η Γραμματέας Ι.Παπαδημητρίου.    Χ.Παγωνοπουλου-...