Ανακοίνωση της ΟΔΥΕ σχετικά με την προσφυγή για το ΜΤΠΥ...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ: (α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ, (β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.   Δημοσιεύθηκε σήμερα 10-3-2017 στο ΣτΕ η απόφαση που αφορά την αίτηση της ΟΔΥΕ, Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και φυσικών μελών, κατά της αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων» (Μ.Τ.Π.Υ.), ως έχουσας αυτοτελή ικανότητα διαδίκου κατά το άρθρο 12 παρ. 5 Ν. 2443/1996, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λυκούργου αρ. 12. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που λήφθηκε στην 24η Συνεδρίαση αυτού, με αριθμό 3.5/29-06-2015 «Εγγραφή των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Β΄ 1896/08- 09-2015.   Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχεται την αίτηση, ακυρώνει την απόφαση του ΜΤΠΥ και απορρίπτει την παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου. Αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης.   Το Δ.Σ. της...

Ανακοίνωση της ΟΔΥΕ σχετικά με το e paravolo...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ: (α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ, (β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.   ΘΕΜΑ: Σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο)   Στη συνάντηση μεταξύ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:   Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε με την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου για δικαστική χρήση αυτόματα να δεσμεύεται. Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται η δέσμευση από τον γραμματέα του ηλεκτρονικού παράβολου αλλά μόνο η αποδέσμευσή του στην περίπτωση που δεν έγινε χρήση του παράβολου (πχ απόρριψη του αιτήματος αναβολής, ματαίωση της συζήτησης για την οποία πληρώθηκε το e-παράβολο – αγωγόσημο), ώστε να επιστραφούν τα χρήματα στον δικαιούχο.   Με την συγκεκριμένη ρύθμιση ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις που θα χρειάζεται ο γραμματέας να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι ήδη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν υποβάλει το συγκεκριμένο αίτημα και εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιδιωχθεί η υπογραφή το συντομότερο δυνατό της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης.   Άμεσα και ανεξάρτητα από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση και σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Εσόδων θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όσον αφορά την συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση για την οποία γίνεται χρήση και εκδίδεται το ηλεκτρονικό παράβολο.   Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για αναβολή, να συμπληρώνεται στην επιλογή «πρόσθετα στοιχεία» απαραίτητα η ημερομηνία που έχει προσδιοριστεί η υπόθεση καθώς και ο χαρακτηρισμός και ο αριθμός του πινακίου. Αν πρόκειται για παράβολο άσκησης έφεσης, ο αριθμός της απόφασης που εφεσιβάλλεται και το δικαστήριο που την εξέδωσε.   Αν πρόκειται για δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) ο αριθμός της αγωγής και το είδος...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΠΥ...

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσοχή: Υπάρχουν προθεσμίες)   Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ   Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,   σας ενημερώνουμε ότι την 16η Σεπτεμβρίου 2016 θα συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Ολομέλεια η αίτηση για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που λήφθηκε στην 24η συνεδρίαση αυτού, με αριθμό 3.5/29-06-2015 “Εγγραφή των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β’1896/08-09-2015.   Για την νόμιμη εκπροσώπηση των αιτούντων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 30 Αυγούστου 2016 συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που θα ετοιμάσουν υποχρεωτικά όλοι οι αιτούντες.   Για τη σύνταξη των πληρεξουσίων τα νομικά πρόσωπα (Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι) θα χρειαστούν επιπλέον επικυρωμένο καταστατικό (υπογραφές Προέδρου, Γεν.Γραμματέα και σφραγίδα) και πίνακα μελών Δ.Σ. έτσι όπως προέκυψε από τις τελευταίες τους εκλογές, επίσης επικυρωμένα. Τα πληρεξούσια των φυσικών μελών και των Συλλόγων μπορούν να είναι κοινά.   Ακολουθεί το κείμενο που πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνεται στα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια:   …εξουσιοδοτώ τους δικηγόρους Αθηνών Δέσποινα Μεταξά του Κωνσταντίνου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 16728), κάτοικο Αθηνών, Σίνα 18 και Ανδρέα Ματθαίου του Κωνσταντίνου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 14376), κάτοικο Αθηνών, Αλφειού 19-21 να με εκπροσωπήσουν από κοινού ή ο καθένας μόνος του ενώπιον του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – κατά τη συζήτηση της αίτησής μου την 16/09/2016 ή οποιαδήποτε άλλη μεθ’ αναβολής συζήτηση αυτής, κατά του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων περί ακυρώσεως της απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. με αριθμό 3.5/29-06-2015.   Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, ολόκληρο το δικόγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται ως αιτούντες να ετοιμάσουν και να αποστείλουν εγκαίρως τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια:   ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ...

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,   Το ΔΣ της ΟΔΥΕ  στη συνεδρίαση της 4/12/2015 και μετά από την απόφαση του Έκτακτου συνεδρίου, μας ς καλεί σε μαζική συμμετοχή σε 2ωρες προειδοποιητικές ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ από ώρα 09.00 έως 11.00 για την εβδομάδα ΔΕΥΤΕΡΑ 11 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.   Στόχος μας είναι η ανάδειξη (πέραν των θεσμικών, οικονομικών) και των οξυμένων προβλημάτων του κλάδου μας και της Γραμματείας των Δικαστηρίων, που προκύπτουν ΚΥΡΙΩΣ από την έλλειψη προσωπικού, που πήρε τραγικές διαστάσεις μετά την ψήφιση των μνημονιακών νόμων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, νέος Κ.Πολ.Δ κλπ).   Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της εξαγγελίας για πρόσληψη 690 νέων υπαλλήλων με διαφανείς, αξιοκρατικές και σύντομες διαδικασίες, που πάντως δεν αντιμετωπίζει τα τεράστια και οξυμένα προβλήματα σε προσωπικό (3.200 κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων) Επίσης, σας θυμίζουμε την απόφαση του συνεδρίου για τη μη συμμετοχή μας σε διαδικασίες πλειστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας των συμπολιτών μας. Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση για την απόφαση να ξηλώσει ότι έχει απομείνει από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα (αύξηση εισφορών, ορίων ηλικίας και μείωσης συντάξεων). Παλεύουμε με όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, ενάντια στις προθέσεις της, για το ξήλωμα των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών κλπ κατακτήσεων που έχουν απομείνει. ΚΑΛΟΥΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΛΗ  ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ~ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ Την Δευτέρα 11-1-2015 καλούνται τα μέλη του συλλόγου στην ενημερωτική. συνέλευση που θα γίνει στην ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Εκεί θα συναποφασισουμε τους χώρους και τους τρόπους διαμαρτυρίας για τις επόμενες ημέρες. Βόλος. 8-12016 Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Η Πρόεδρος.                    Η Γραμματέας Ι.Παπαδημητρίου.    Χ.Παγωνοπουλου-...

προκήρυξη – σύγκληση, Τακτικού – Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΔΥΕ...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Προς: Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Μέλη Δ.Σ. Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων της Χώρας που είναι μέλη της ΟΔΥΕ   (να κοινοποιηθεί το παρόν έγγραφο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., στους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σας.)   ΘΕΜΑ: «ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Δ.Υ.Ε.»   Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στη σημερινή του συνεδρίαση, (Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014), αποφάσισε την προκήρυξη – σύγκληση, Τακτικού – Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΔΥΕ, όπως αναλύεται παρακάτω:   Καλούμε τους Συλλόγους που είναι μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014. Και ειδικότερα: το Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τηνΠέμπτη 9 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 (την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου λήγουν οι εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 θα διεξαχθούν μόνο εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΟΔΥΕ και των αντιπροσώπων της στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ). Για τον τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα αποφασίσουμε έγκαιρα και σύμφωνα με το Καταστατικό της ΟΔΥΕ σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα σας κοινοποιήσουμε έγκαιρα τις αποφάσεις του Δ.Σ.   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 1. Διοικητικός απολογισμός, 2. Οικονομικός απολογισμός, 3. Διεκδικητικό πλαίσιο – πρόγραμμα δράσης, 4. Εκλογές για την ανάδειξη οργάνων (Δ.Σ. και Ε.Ε.) και αντιπροσώπων της ΟΔΥΕ στην ΑΔΕΔΥ, που θα γίνουν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014.   Όσοι Σύλλογοι – Μέλη της ΟΔΥΕ έχουν κάνει εκλογές μέχρι 07.07.2012 (ημερομηνία εκλογής του απερχόμενου Δ.Σ. της ΟΔΥΕ) θα πρέπει να έχουν κάνει ή να κάνουν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων μέχρι και 10 Οκτωβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούνται οι Σύλλογοι να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ στα γραφεία της ΟΔΥΕ με courier KAI με FAX στο 2108826172 ή με email στο info@madlink.gr , τα πρακτικά εκλογής και την κατάσταση ψηφισάντων, για να γίνει η νομιμοποίηση του συλλόγου και των...

ΑΔΕΔΥ-ΟΔΥΕ 24ωρη απεργία...

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών – Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr  email:info@odye.gr     ΑΘΗΝΑ, 03/07/2014   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΥΕ   ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ Η ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΟΔΥΕ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  9/7/2014.   Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Η ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης και της τρόικα εναντίον των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της κοινωνίας γενικότερα συνεχίζεται και εντείνεται παρά το περίφημο… success story. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της αναδιανομής του πλούτου και της διάλυσης των τελευταίων αναχωμάτων στα εργασιακά δικαιώματα και την κοινωνική προστασία. Συνεχίζει την πολιτική της απομείωσης των παρεχόμενων κοινωνικών αγαθών μέσω της κατάργησης δομών και υπηρεσιών. Εκχωρεί νευραλγικής σημασίας τομείς του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας περιουσίας (υγεία, παιδεία, δομές αυτοδιοίκησης, ενέργεια, νερό, λιμάνια, παραλίες κλπ) στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, μέσω των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων, της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της κατάργησης κάθε έννοιας εργατικού δικαίου επιδιώκεται η μετατροπή των εργαζόμενων σε «απασχολούμενους» με μισθούς πείνας και φυσικά χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση με την πολιτική της καταδικάζει στην ανεργία και την εξαθλίωση τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και ανάμεσα τους χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο. Εργαζόμενους που συνεχίζουν εδώ και ένα χρόνο τον δίκαιο αγώνα για την επαναπρόσληψή τους και την επαναλειτουργία των δομών και υπηρεσιών που καταργήθηκαν αλλά και νέους εργαζόμενους που καλούνται να θυσιαστούν στον μνημονιακό βωμό. Οι απολύσεις και οι συνταξιοδοτήσεις από το δημόσιο δεν έχουν τέλος. Πάνω από 290.000 χιλιάδες έχουν συνταξιοδοτηθεί ή απολυθεί από το 2010 αλλά η κυβέρνηση και η τρόικα συνεχίζουν την βάρβαρη πολιτική. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της αναδιανομής του πλούτου και...