ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ...

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 02/05/2014, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή των δικηγόρων του Βόλου στην κηρυχθείσα από τη Συντονιστική Επιτροπή  των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας αποχή από τις υποθέσεις του ΙΚΑ, με ημερομηνία έναρξης την 5η Μαΐου 2014 μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των καθ΄ υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων. Η αποχή συμπεριλαμβάνει, τόσο τους δικηγόρους του ΙΚΑ (είτε καθ΄υπόθεση, είτε με πάγια αντιμισθία), όσο και τους δικηγόρους των αντιδίκων του ΙΚΑ, με εξαίρεση τις υπό παραγραφή υποθέσεις. Επίσης το Δ.Σ. θεωρεί ως προδήλως προσχηματική την προθεσμία μέχρι τις 16 Μαΐου, την οποία έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημόσια διαβούλευση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η σύντμηση των προθεσμιών  σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδων υποδηλώνει από τη μεριά της Κυβέρνησης έλλειψη ουσιαστικού σεβασμού στον δημόσιο διάλογο. Τη διάθεση αποκλεισμού όλων αυτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Κώδικα ανταποκρινόμενου στις ανάγκες της κοινωνίας. Ομοίως το Δ.Σ. εκφράζει την ανησυχία του για το σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης. Με τη δικαιολογία της καθυστέρησης των δικών, με την επίκληση μνημονικών λογικών, στον βωμό της ταχύτητας κινδυνεύει να θυσιαστεί η Δικαιοσύνη, κινδυνεύουν να περισταλούν δικαιώματα των πολιτών. Οι διάδικοι καθίστανται κομιστές εγγράφων. Οι μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου υποκαθίστανται από τις ένορκες βεβαιώσεις. Η έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων εντός 48 ωρών, με συνοπτικές αιτιολογίες, τις καθιστά συνταγματικά «αίολες». Όμως προχειρότητα και μνημονιακές λογικές δεν λύνουν το πρόβλημα της καθυστέρησης των δικών. Επισημαίνοντας τα αυτονόητα ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου ενώνει τη φωνή του με αυτή της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τηρήσει την πρακτική, που κατά...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κώδικα Δικηγόρων Καλούνται Τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση στο Γραφείο του Συλλόγου την 28 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. ΘΕΜΑΤΑ 1.- Λήψη απόφασης για ορισμό δύο μελών του Δ.Σ. που θα συνοδεύσουν τον Πρόεδρο στην Ολομελεία της Αθήνας το Σάββατο 29η Μαρτίου. 2.- Λήψη απόφασης για τη θέσπιση τομέων ευθύνης του Δ.Σ.. Εκλογή υπευθύνων τομέων ευθύνης (Εισηγητής Λ.Γαϊτάνης) 3.- Λήψη απόφασης για σύμβαση με τη «ΝΟΜΟΣ» και της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (Εισηγητές Β. Μπακαλιάνος –Λ. Σολιδάκης) 4.- Ορισμός εισηγητή για έκδοση γραμματίων παγίων εισφορών με παρουσία υπαλλήλου του Συλλόγου 4 φορές το μήνα στις δικασίμους του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς Πλη/κειου Αλμυρού. 5.- Λήψη απόφασης για εκτύπωση καρτέλας του Δ.Σ.Β. η οποία να τοποθετείται στα γραφεία και θα υπενθυμίζει το δικαίωμα αμοιβής του Δικηγόρου για ωριαία απασχόληση. Ορισμός επιτροπής για προκήρυξη. 6.- Λήψη απόφασης για κατάθεση σε εβδομαδιαία βάση μέσω μελών του Συλλόγου Δικογράφων Εφέσεων για προσδιορισμό και λήψη αντιγράφου στο Εφετείο Λάρισας. 7.- Λήψη απόφασης για αποστολή προσκλήσεων προς το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Β. και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων συμμετοχής εκπροσώπου τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Δ.Σ.Β. 5.- Τρέχοντα υπηρεσιακά και διοικητικά. Βόλος 27/03/2014 Πρόεδρος του ΔΣΒ Λάζαρος...